Pravna obavijest i politika privatnosti

DELPIT NEGOCE, zabrinut za prava pojedinaca, posebno u pogledu automatizirane obrade, i u želji za transparentnošću sa svojim kupcima, provodio je politiku koja pokriva sve ove postupke obrade, svrhe koje oni slijede kao i sredstva radnje dostupne pojedincima kako bi mogli najbolje ostvariti svoja prava. 

Za sve dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka pozivamo vas da pregledate web mjesto: https://www.cnil.fr/

Trenutno internetska verzija ovih uvjeta korištenja jedina je koja se može suprotstaviti tijekom trajanja korištenja stranice i sve dok je nova verzija ne zamijeni.


Članak 1. - Pravne obavijesti


1.1 Stranica (u daljnjem tekstu "stranica"): Vibrez-Rugby.com

1.2 Izdavač (u daljnjem tekstu: izdavač): 

Jean Christophe Delpit,

stanovnik: 2 slijepe ulice Truffières, 24570 Condat Sur Vézère,

SIREN br .: 441 151 925,

telefonski broj: 05 64 49 00 11,

email adresa: contact@Vibrez-Rugby.com

1.3 Domaćin (u daljnjem tekstu "domaćin"): 

Domaćin Vibrez-Rugby.com je Hostinger, čije se sjedište nalazi u Litvi: Hostinger, UAB, Jonavos g. 60C, 44192 

Članak 2. - Pristup web mjestu


Pristup web mjestu i njegova uporaba rezervirani su za isključivo osobnu upotrebu. Slažete se da nećete koristiti ovu stranicu i informacije ili podatke koji se na njoj nalaze u komercijalne, političke, reklamne svrhe i za bilo koji oblik komercijalnog traženja, a posebno za slanje neželjene e-pošte.


Članak 3. - Sadržaj web mjesta


Sve robne marke, fotografije, tekstovi, komentari, ilustracije, slike, animirani ili ne, video sekvence, zvukovi, kao i sve računalne aplikacije koje bi se mogle koristiti za rad ove stranice i općenito svi elementi reproducirani ili korišteni na web mjestu su zaštićeni zakonima na snazi ​​u pogledu intelektualnog vlasništva.

Oni su cijelo i cjelovito vlasništvo izdavača ili njegovih partnera. Bilo koja reprodukcija, prikazivanje, uporaba ili prilagodba, u bilo kojem obliku, svih ili dijela ovih elemenata, uključujući računalne aplikacije, bez prethodnog pismenog pristanka izdavača, strogo je zabranjena. Činjenica da nakladnik ne pokreće postupak nakon što sazna za te neovlaštene uporabe ne znači prihvaćanje spomenute uporabe i odricanje od kaznenog progona.


Članak 4. - Upravljanje gradilištem


Za dobro upravljanje web stranicom, urednik može u bilo kojem trenutku:

- obustaviti, prekinuti ili ograničiti pristup cijeloj ili dijelu web mjesta, rezervirati pristup web mjestu ili određenim dijelovima web mjesta određenoj kategoriji korisnika Interneta;

- izbrisati sve podatke koji bi mogli poremetiti njegov rad ili biti u suprotnosti s nacionalnim ili međunarodnim zakonima ili pravilima Netiquette-a;

- obustaviti web mjesto radi izvršavanja ažuriranja.


Članak 5. - Odgovornosti


Izdavač ne može biti odgovoran u slučaju kvara, kvara, poteškoća ili prekida rada, sprječavanja pristupa web mjestu ili nekoj od njegovih funkcija.

Materijal za povezivanje s web mjestom koje koristite je vaša isključiva odgovornost. Morate poduzeti sve odgovarajuće mjere kako biste zaštitili svoju opremu i vlastite podatke, posebno od virusnih napada putem Interneta. Vi ste također isključivo odgovorni za web mjesta i podatke koje konzultirate.

Izdavač ne može biti odgovoran u slučaju sudskog postupka protiv vas:

- zbog upotrebe web mjesta ili bilo koje usluge dostupne putem Interneta;

- zbog vašeg nepridržavanja ovih općih uvjeta.

Izdavač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu vama, trećim stranama i / ili vašoj opremi kao rezultat vašeg povezivanja ili korištenja stranice, a vi se zbog toga odričete bilo kakve radnje protiv njega.

Ako bi izdavač trebao biti predmet prijateljskog ili pravnog postupka zbog vaše upotrebe stranice, mogao bi se obratiti protiv vas kako bi dobio naknadu za svu štetu, iznose, osuđujuće presude i troškove koji bi mogli proizaći iz ovaj postupak.


Članak 6. - Hipertekstualne poveznice
 

Izdavač je autorizirao postavljanje svih hipertekstualnih veza na cijelu web stranicu ili na njezin dio. Svaka veza mora se ukloniti na zahtjev izdavača. 

Sve informacije dostupne putem poveznice na druge web stranice izdavač ne objavljuje. Izdavač nema pravo na sadržaj prisutan u spomenutoj poveznici. 


Članak 7. - Prikupljanje i zaštita podataka

Vaše podatke prikuplja Vibrez-Rugby.com.

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu (subjekt podataka); smatra se identificiranom osobom koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na ime, identifikacijski broj ili jedan ili više specifičnih elemenata specifičnih za njezin fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili socijalni.

Osobne podatke koji se mogu prikupiti na web mjestu izdavač uglavnom koristi za upravljanje odnosima s vama i, prema potrebi, za obradu vaših narudžbi. 

Prikupljeni osobni podaci su sljedeći:

- Prezime i ime

- Adresa

- Adresa pošte

- broj telefona

- Financijski podaci: kao dio plaćanja za proizvode i usluge ponuđene na Platformi, Platforma bilježi financijske podatke koji se odnose na korisničku kreditnu karticu.

Članak 8. - Pravo pristupa, ispravka i uklanjanje vaših podataka s popisa

Primjenjujući propise koji se primjenjuju na osobne podatke, korisnici imaju sljedeća prava:

  • Pravo na pristup: mogu ostvariti svoje pravo pristupa, da upoznaju osobne podatke koji se na njih odnose, pišući na sljedeću e-mail adresu: contact@Vibrez-Rugby.com. U tom slučaju, prije provedbe ovog prava, Platforma može zatražiti dokaz o identitetu korisnika radi provjere njegove točnosti. 
  • Pravo na ispravak: ako su osobni podaci koje Platforma drži netočni, mogu zatražiti ažuriranje podataka.
  • Pravo na brisanje podataka: korisnici mogu zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. 
  • Pravo na ograničenje obrade: korisnici mogu zatražiti od Platforme da ograniči obradu osobnih podataka u skladu s pretpostavkama predviđenim GDPR-om. 
  • Pravo prigovora obradi podataka: korisnici se mogu usprotiviti obradi njihovih podataka u skladu s pretpostavkama predviđenim GDPR-om.  
  • Pravo na prenosivost: mogu zatražiti da im Platforma da osobne podatke koje su dostavili kako bi ih prenijeli na novu platformu.

To pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate na sljedeću adresu:
2 slijepe ulice Truffières, 24570 Condat Sur Vézère

Ili e-poštom, na adresu:

contact@Vibrez-Rugby.com

Uz sve zahtjeve mora biti priložena fotokopija potpisanog valjanog osobnog dokumenta i navedena adresa na kojoj se izdavač može obratiti podnositelju zahtjeva. Odgovor će biti poslan u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Ovo se jednomjesečno razdoblje može produžiti za dva mjeseca ako to zahtijeva složenost zahtjeva i / ili broj zahtjeva.

Uz to, a od Zakona br. 2016-1321 od 7. listopada 2016. godine, ljudi koji to žele imaju mogućnost organiziranja sudbine svojih podataka nakon njihove smrti. Za više informacija o toj temi možete potražiti web stranicu CNIL-a: https://www.cnil.fr/.

Korisnici također mogu podnijeti žalbu CNIL-u na web mjestu CNIL-a: https://www.cnil.fr

Preporučujemo da nas kontaktirate najprije unutar Platforme prije podnošenja žalbe CNIL-u, jer smo vam na raspolaganju za rješavanje vašeg problema. 

Članak 9. - Korištenje podataka

Osobni podaci prikupljeni od korisnika namijenjeni su pružanju usluga Platforme, njihovom poboljšanju i održavanju sigurnog okruženja. Pravni temelj za obradu je izvršenje ugovora između korisnika i Platforme. Točnije, namjene su sljedeće:

- pristup i korištenje platforme od strane korisnika;

- upravljanje radom i optimizacijom platforme;

- provedba korisničke pomoći;

- provjera, identifikacija i provjera autentičnosti podataka koje korisnik prenosi;

- personalizacija usluga prikazivanjem oglasa na temelju korisnikove povijesti pregledavanja, prema njihovim željama;

- prevencija i otkrivanje prijevara, zlonamjernog softvera (zlonamjernog softvera) i upravljanje sigurnosnim incidentima;

- upravljanje bilo kakvim sporovima s korisnicima;

- slanje komercijalnih i reklamnih informacija, prema korisničkim željama;

- organizacija uvjeta korištenja platnih usluga.

Članak 10. - Politika zadržavanja podataka

Platforma čuva vaše podatke vrijeme potrebno za pružanje usluga ili pružanje pomoći. 

U mjeri u kojoj je to razumno potrebno ili potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obveza, rješavanje sporova, sprječavanje prijevare i zlouporabe ili provođenje naših uvjeta i odredbi, možemo po potrebi zadržati i neke vaše podatke, čak i nakon što zatvorite svoj račun. ili da vam više ne trebamo pružati usluge.

Članak 11. - Razmjena osobnih podataka s trećim stranama

Osobni podaci mogu se dijeliti s tvrtkama trećim stranama isključivo u Europskoj uniji, u sljedećim slučajevima:

- kada korisnik koristi usluge plaćanja, za provedbu ovih usluga, Platforma je u kontaktu s trećim stranama bankarskim i financijskim tvrtkama s kojima je sklopila ugovore;

- kada korisnik objavljuje informacije dostupne javnosti u područjima s besplatnim komentarima na Platformi;

- kada korisnik ovlasti web stranicu treće strane za pristup njegovim podacima;

- kada platforma koristi usluge pružatelja za pružanje korisničke pomoći, oglašavanje i usluge plaćanja. Ovi pružatelji usluga imaju ograničeni pristup korisničkim podacima, kao dio izvođenja ovih usluga, i imaju ugovornu obvezu da ih koriste u skladu s odredbama važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. osoblje;

- ako zakon to zahtijeva, Platforma može izvršiti prijenos podataka kako bi odgovorila na pritužbe iznesene protiv Platforme i u skladu s administrativnim i zakonskim postupcima;

Članak 12. - Komercijalne ponude

Vjerojatno ćete primati komercijalne ponude od izdavača. Ako to ne želite, kontaktirajte nas na: contact@Vibrez-Rugby.com

Partneri izdavača mogu koristiti vaše podatke u komercijalne svrhe. Ako to ne želite, kontaktirajte nas na: contact@Vibrez-Rugby.com

Ako tijekom pregledavanja web stranice pristupate osobnim podacima, morate se suzdržati od bilo kakvog prikupljanja, svake neovlaštene uporabe i bilo kojeg postupka koji može predstavljati napad na privatnost ili ugled pojedinaca. Izdavač odbija svaku odgovornost u tom pogledu.

Podaci se čuvaju i koriste tijekom razdoblja u skladu s važećim zakonodavstvom.


Članak 13. - Kolačići 

Što je kolačić "?

"Kolačić" ili tracer je elektronička datoteka pohranjena na terminal (računalo, tablet, pametni telefon itd.) I čita se, na primjer, prilikom pregledavanja web stranice, čitanja e-pošte, instaliranja ili korištenje softvera ili mobilne aplikacije, bez obzira na vrstu terminala koji se koristi (izvor: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Pregledavanjem ove stranice na vaš terminal mogu se staviti "kolačići" tvrtke odgovorne za dotičnu stranicu i / ili trećih tvrtki.

Tijekom prve navigacije na ovoj stranici pojavit će se natpis s objašnjenjima o upotrebi "kolačića". Stoga će se daljnjim pregledavanjem kupac i / ili potencijalni klijent smatrati informiranim i prihvatio je upotrebu spomenutih "kolačića". Dani pristanak vrijedit će trinaest (13) mjeseci. Korisnik ima mogućnost deaktiviranja kolačića iz postavki preglednika. 

Sve prikupljene informacije koristit će se samo za praćenje količine, vrste i konfiguracije prometa korištenjem ove web stranice, za razvoj njenog dizajna i izgleda te za druge administrativne i planske svrhe i općenito za poboljšanje usluge. koje vam nudimo.

Na ovom su mjestu prisutni sljedeći kolačići: 

Googleovi kolačići:

- Google analitika: koristi se za mjerenje publike web stranice.
- Google upravitelj oznaka: olakšava implementaciju oznaka na stranice i omogućuje vam upravljanje Google oznakama. 
- Google Adsense: Googleova mreža za oglašavanje koja koristi web stranice ili YouTube videozapise kao podršku za svoje oglase. 
- Google Dynamic Remarketing: omogućuje vam da ponudite dinamičko oglašavanje na temelju prethodnih pretraživanja. 
- Google Adwords Conversion: alat za praćenje adwords reklamnih kampanja. 
- DoubleClick: Google oglašava kolačiće za distribuciju natpisa.

Životni vijek ovih kolačića je trinaest mjeseci.

Za više informacija o upotrebi, upravljanju i brisanju "kolačića", za bilo koju vrstu preglednika, pozivamo vas da pogledate sljedeću poveznicu: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


Članak 14. - Fotografije i prikaz proizvoda


Fotografije proizvoda i / ili usluga, uz njihov opis, nisu ugovorne i ne obvezuju izdavača.


Članak 15. - Mjerodavno pravo


Ovi uvjeti korištenja web mjesta uređeni su francuskim zakonom i podliježu nadležnosti sudova sa sjedištem nakladnika, podložno određenom dodijeljivanju nadležnosti koje proizlaze iz određenog zakona ili propisa.


Članak 16. - Kontaktirajte nas


Za sva pitanja, informacije o proizvodima predstavljenim na stranici, ili u vezi sa samom web mjestom, možete ostaviti poruku na sljedećoj adresi: contact@Vibrez-Rugby.com